EXAMENSDAGARNA FÖR GRAFISK DESIGN OCH KOMMUNIKATION

24-26 MAJ I KÅKENHUS PÅ CAMPUS NORRKÖPING

LÄS MER OM GDK EX

FÖRELÄSARE & WORKSHOP

SE EXAMENSKLASSEN

MER OM GDK

SPONSORER