GDK EX 2020

Examensdagarna för kandidatprogrammet Grafisk design och Kommunikation

Tack för årets utställning! Vi ses igen 2021

Blomma Blomma

Om GDK

Grafisk Design och Kommunikation är ett kandidatprogram på 180 hp som ges vid Linköpings Universitet på Campus Norrköping. Här utbildas bland annat blivande art directors, grafiska formgivare, projektledare, webbutvecklare och kommunikatörer.

Under tre år läser studenterna flertalet kurser inriktade på kommunikation och design – så som typografi & layout, marknadskommunikation, tryck, digital produktion, förpackningsdesign, visuell retorik, digital bildhantering m.fl. Utöver det tillkommer kurser som immaterialrätt, interaktiv informationsdesign, retorik och projektledning.

Projekt i grupp är vanligt förekommande och målet är att få en realistisk bild av hur det kan se ut under ett arbete inom näringslivet, hur en arbetsgrupp fungerar, hur man planerar arbetet och hur man går tillväga för att arbeta fram en idé till slutlig produkt.

I kurserna förekommer uppgifter av olika karaktär där du varvar teori med praktiska övningar. Även examinationerna inom de olika kurserna skiljer sig åt.

Fokus under hela studietiden ligger på Grafisk design och kommunikation!

Kurser

Årskurs 1

 • Grunder i grafisk Design
 • Medieproduktion - processer och verktyg
 • Visuell kultur och designhistoria
 • Immaterialrätt
 • Muntlig och skriftlig kommunikation i professionella sammanhang
 • Användarupplevelse och interaktionsdesign
 • Design, tillämpning och kommunikation
 • Dokumentproduktion och publicering
 • Marknadskommunikation och analys

Årskurs 2

 • Varumärke och värdeskapande
 • Bildproduktion
 • Grundläggande informationsdesign
 • Bildproduktion
 • Marknadskommunikativt designprojekt
 • Medier, kultur och kommunikation
 • Retorik i tal, text och bild
 • Webbproduktion med dynamisk layout
 • Företagsekonomi för eget företagande
 • Agil projektmetodik
 • Redaktionell design
 • Arbetsförlagt grafiskt designprojekt

Årskurs 3

 • Projektledning
 • 3D Grafik
 • Förpackningsdesign och exponering
 • Visuell teori
 • Marknadsmedvetenhet i internationell medieöverskridande design och produktion
 • Interaktiv informationsdesign
 • Integrerad medieproduktion
 • Vetenskaplig metod
 • Interkulturellt crossmedia-projekt
 • Examensarbete