Om GDK

Grafisk Design och Kommunikation är ett kandidatprogram på 180 hp som ges vid Linköpings Universitet på Campus Norrköping. Här utbildas bland annat blivande art directors, grafiska formgivare, projektledare, webbutvecklare och kommunikatörer.

Under tre år läser studenterna flertalet kurser inriktade på kommunikation och design – så som typografi & layout, marknadskommunikation, tryck, digital produktion, förpackningsdesign, visuell retorik, digital bildhantering m.fl. Utöver det tillkommer kurser som immaterialrätt, interaktiv informationsdesign, retorik och projektledning.

Projekt i grupp är vanligt förekommande och målet är att få en realistisk bild av hur det kan se ut under ett arbete inom näringslivet, hur en arbetsgrupp fungerar, hur man planerar arbetet och hur man går tillväga för att arbeta fram en idé till slutlig produkt.

I kurserna förekommer uppgifter av olika karaktär där du varvar teori med praktiska övningar. Även examinationerna inom de olika kurserna skiljer sig åt.

Fokus under hela studietiden ligger på Grafisk Design och Kommunikation!

Årskurs 1

TNGD41 Grunder i grafisk design

TNGD42 Medieproduktion – processer och verktyg

TRTE17 Visuell kultur och designhistoria

TEAE11 Immaterialrätt

TNKA09 Muntlig och skriftlig kommunikation i professionella sammanhang

TDDE36 Användarupplevelse och interaktionsdesign

TEAE14 Marknadskommunikation och analys

TNGD46 Dokumentproduktion och publicering

Årskurs 2

TEAE15 Varumärke och värdeskapande

TNGD44 Bildproduktion

TNGD47 Grundläggande informationsdesign

TNGD45 Marknadskommunikativt designprojekt

TRTE19 Medier, kultur och kommunikation

TNKA10 Retorik i tal, text och bild

TNGD35 Arbetsplatsförlagt grafiskt designprojekt

 

VALBARA KURSER

TDDE42 Webbproduktion med dynamisk layout

TEIO92 Agil projektmetodik

TNGD38 Redaktionell design

Årskurs 3

TNGD23 Vetenskaplig metod

TNGD48 Interkulturellt crossmedia-projekt

TQXX10 Examensarbete

 

VALBARA KURSER

TEIO93 Projektledning

TNGD32 3D Grafik

TNGD33 Förpackningsdesign och exponering

TRTE13 Visuell teori

TEAE16 Marknadsmedvetenhet i internationell medieöverskridande design och produktion

TNGD34 Interaktiv informationsdesign

TNGD36 Integrerad medieproduktion