AgriOpt

Therese Söder, Pascal Améstegui Fuentes, Julia Jäderberg, Erik Tilly

TNGD45 Marknadskommunikativt designprojekt

För startup-företaget AgriOpt producerade vi en grafisk profil. AgriOpt arbetar med att optimera jordbruk för att öka avkastningen.