Ducktales

Katarina Rosén, Therese Söder, Klara Gustafsson

I det här projektet används image based lighting för att skapa en verklighetstrogen bild där ett 3D-modellerat objekt placeras i en verklig miljö.