Eat for the planet

Emilia Larsson

DV2002 Visual Communication II

Eat for the planet – ett koncept jag jobbade med under min utbytestermin i Singapore. Konceptet handlar om att öka medvetenheten om maten vi äter och hur den påverkar vår miljö, samtidigt som det ska underlätta konsumtionen och tillagningen av god mat med låg klimatpåverkan.

I kursen fick alla individuellt välja ett problemområde och då jag märkte en bristande kunskap om vegetarisk kost i Singapore, valde jag att fokusera på just det. För att informera och kunna påverka personers beteenden valde jag att belysa aspekten om hur maten vi äter faktiskt påverkar vår miljö. Utifrån research utformade jag en affisch med informationsgrafik, en applikation och en marknadsföringskampanj med foldrar för att informera om applikationen.